Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
23. března 2023 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano a rodinu webů Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano.

Použití osobních informací

Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano a k poskytování služeb, o které jste požádali. Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano a jeho přidružených částí. Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano za účelem zjištění, jaké služby Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Parrocchia Sacro Cuore Molinazzo di Cormano na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation